زمین

زمین ۲۱۴ متری چسبیده به بافت کاربری مسکونی

214 متر

535,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, کاردگرکلا
توضیحات

یک قواره زمین ۲۱۴ متری قیمت : متری ۳ میلیون ۸۰۰ چسبیده به بافت قیمت : متری ۲میلیون و ۵۰۰ سند قولنامه ایی شورایی دورتا دور ساخته شده انشعابات رو زمین حریم رود خانه رعایت بایک قیمت بسیار مناسب به آدرس مازندران نور کاردگرکلا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک