زمین

زمین ۲۱۴ متری داخل بافت کاربری مسکونی

214 متر

813,200,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, کاردگرکلا
توضیحات

یک قواره زمین ۲۱۴ متری داخل بافت کاربری مسکونی قیمت : متری ۳ میلیون ۸۰۰ سند قولنامه ایی شورایی دورتا دور ساخته شده انشعابات رو زمین حریم رود خانه رعایت بایک قیمت بسیار مناسب به آدرس مازندران نور کاردگرکلا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک