زمین

یک قواره زمین ۲۰۰متری داخل بافت کاربری مسکونی

200 متر

840,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

یک قواره زمین ۲۰۰متری داخل بافت کاربری مسکونی سند قولنامه ایی شورایی انشعابات رو زمین بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری۴ میلیون و۲۰۰ هزارتومان به آدرس مازندران نور پشت دشت نور

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک