زمین

۴۰۰۰ هزار متر زمین در حاشیه جنگل

4,000 متر

14,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, افراسیاب کلا
توضیحات

۴۰۰۰ هزار متر زمین ۱۰۰۰ متر داخل بافت افراسیاب کلا در حاشیه جنگل با ویوی ابدی فاصله با دریا ۵ دقیقه انشعابات سر زمین منطقه بکر وارام و دلنشین قیمت متری سه میلیون و پانصد هزار

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک