زمین

۲۵۰ متر زمین در نزدیکی بافت مسکونی

250 متر

400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

۲۵۰ متر زمین در نزدیکی بافت مسکونی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت سند شورایی متری یک میلیون و ششصد نور کارگردکلا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک