زمین

فروش زمین مسکونی داخل بافت، دو نبش

300 متر

1,400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, رستمرود
توضیحات

فروش زمین مسکونی در منطقه شهر نور(رستمرود)،۳۰۰متر زمین،داخل بافت ،دونبش،انشعابات سر زمین،فاصله تا جاده اصلی ۲۰۰متر،در نزدیکی جنگل و سواحل خزر،قیمت ،۱میلیاردوچهارصد

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک