زمین

زمین به متراژ ۲۴۰ متر غیربافت مسکونی

240 متر

216,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, گنج یاب
توضیحات

vیک جای دنج و آرام و باامنیت بالا با یک ویوی باورنکردنی چشم انداز جنگلی در نزدیکترین فاصله جنگل سه قطعه زمین در قواره های ۲۱۴ متر ۲۱۰ متر ۲۴۰ متر غیر بافت مسکونی بانقشه تفکیکی یک طبیعت حیرت آور بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۹۰۰ هزار تومان به آدرس نور دریاچه الیمالات گنج یاب

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک