زمین

زمین به متراژ ۲۱۴ متر غیربافت مسکونی

214 متر

192,600,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, گنج یاب
توضیحات

یک جای دنج و آرام و باامنیت بالا با یک ویوی باورنکردنی چشم انداز جنگلی در نزدیکترین فاصله جنگل سه قطعه زمین در قواره های ۲۱۴ متر ۲۱۰ متر ۲۴۰ متر غیر بافت مسکونی بانقشه تفکیکی یک طبیعت حیرت آور بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۹۰۰ هزار تومان به آدرس نور دریاچه الیمالات گنج یاب

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک