زمین

یک قواره زمین ساحلی داخل بافت مسکونی

1,567 متر

24,288,500,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

یک قواره زمین ساحلی داخل بافت مسکونی به متراژ : ۱۵۶۷ متر خوش قواره سندتک برگ دورتا دور ساخته انشعابات رو زمین چشم انداز فوق العاده زیبا در فاصله کمتراز ۲۰۰ متری ساحل بایک قیمت بسیار مناسب قیمت : متری ۱۵میلیون و پانصد هزار به آدرس نور مرکز شهر

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک