زمین

زمین تجاری مسکونی

346 متر

5,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

فروش زمین تجاری مسکونی در منطقه شهر نور ۳۴۶متر زمین دو طرف عبور ۵میلیارد و پانصد تخقیف پای معامله

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک