زمین

۱۸۶۰متر زمین چسبیده به بافت

1,860 متر

3,720,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, کلین خونی
توضیحات

نور منطقه سر سبز کلین خونی روبروی دریاچه الیمالات.. انشعابات سر ملک . ۱۸۶۰متر زمین چسبیده به بافت جنب مجتمع تفریحی توریستی دشت نور .قیمت متری ۲میلیون

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک