زمین

۲۷۰ متر زمین ویو جنگل و کوه

270 متر

405,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, خوریه
توضیحات

۲۷۰ متر زمین خوریه دشت نور ویو جنگلی و کوه ۱ کیلومتری دریا ۲ کیلومتری دریاچه الیمالات جاده شن ریزی ۱۰۰ متر فاصله با بافت زیر قیمت کارشناسی زیر قیمت منطقه حداقل متری ۲۰۰ هزار تومان قیمت متری یک میلیون و پانصد.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک