زمین

یک قطعه زمین قواره بزرگ با چشم انداز عالی دید به د

20,000 متر

22,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, رستم رود
توضیحات

یک قطعه زمین قواره بزرگ به آدرس مازندران نور رستم رود تقریبا دو هکتار موقع تحویل متراژ دقیق یازده هزار متر از زمین سند دارد یک چشم انداز عالی دید به جنگل یک چشم انداز عالی دید به دریا با یک قیمت باور نکردنی زیر قیمت منطقه متری ۱ میلیون و یکصدهزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک