زمین

زمین در نزدیکی به بافت مسکونی دور محصور

2,000 متر

4,400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری زمین در نزدیکی به بافت مسکونی دورمحصور برق روزمین به آدرس مازندران نور الیمالات زمین ۲ هزار متر با یک ویوی بسیار عالی چشم اندازی فوق العاده دورتا دور ساخته روبه روی شهرک نوپا زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۲ میلیون و دویست تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک