زمین

زمین به متراژ ۶۰۰۰ متر غیر بافت مسکونی

6,000 متر

3,600,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

یک قواره زمین غیر بافت مسکونی مازندران نور شهرکلا متراژ ۶۰۰۰ متر با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۶۰۰ هزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک