زمین

زمین چسبیده به بافت مسکونی دید به جنگل

18,000 متر

28,800,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, عباسا
توضیحات

یک قواره زمین چسبیده به بافت مسکونی دورتا دور ساخته مازندران نور عباسا متراژ ۱۸ هزار متر دو طرف دیوار با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۱میلیون ۶۰۰ هزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک