زمین

یک قواره زمین غیر بافت مسکونی به متراژ ۵۰۰۰ متر

5,000 متر

2,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, عباسا
توضیحات

یک قواره زمین غیر بافت مسکونی مازندران نور عباسا متراژ ۵۰۰۰ متر با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۵۰۰ هزار تومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک