زمین

زمین به متراژ ۲۰۰ متر دور محصور

200 متر

500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, کاردی گرکلا
توضیحات

یک قواره زمین نزدیکی بافت مسکونی مازندران نور الیمالات کاردی گرکلا متراژ ۲۰۰ متر دورمحصور با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۲میلیون ۵۰۰ هزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک