زمین

یک قطعه زمین به متراژ ۲۶۰ متر غیر بافت

260 متر

572,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری داخل مجتمع غیر بافت در یک منطقه بسیار زیبا با یک ویو بسیار عالی و چشم گیر چشم اندازی فوق العاده به جنگل یک قطعه زمین به متراژ ۲۶۰ مازندران نور.الیمالات زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۲میلیون ۲۰۰ هزار تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک