زمین

زمین به متراژ ۲۰۰ متر با یک ویو بسیار عالی

200 متر

400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, لسفیجان
توضیحات

بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری قابل ساخت طبق ماده ۱۰۰ در یک منطقه بسیار زیبا با یک ویو بسیار عالی و چشم گیر چشم اندازی فوق العاده به جنگل زمین به متراژ : ۲۰۰ متر مازندران نور.چمستان.لسفیجان داخل مجتمع زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۲میلیون تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک