زمین

۶۰۰۰ متر زمین باغ مرکبات با طول و عرض عالی

6,000 متر

7,800,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, ایز خورده
توضیحات

۶۰۰۰ متر زمین باغ مرکبات با طول عرض عالی فاصله با جاده اصلی صد متر فاصله با دریاچه الیملات یک کیلومتر فاصله با دریا ۵ دقیقه یک قیمت عالی زیر قیمت قیمت هفت میلیاردو هشصد میلیون نور منطقه الیملات ایز خورده.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک