زمین

۳ هزار متر زمین دور تا دور محصور

3,000 متر

3,300,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری در یک منطقه بسیار زیبا با یک ویو بسیار عالی و چشم گیر چشم اندازی فوق العاده به جنگل زمین به متراژ : ۳ هزار متر مازندران نور.الیمالات دورتا دور محصور زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۱میلیون یکصد هزارتومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک