زمین

زمین به متراژ ۳۰ هزار متر دو طرف فنس کشیده شده

30,000 متر

22,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری در یک منطقه بسیار زیبا با یک ویو بسیار عالی و چشم گیر چشم اندازی فوق العاده به جنگل زمین به متراژ : ۳۰ هزار متر مازندران نور.الیمالات دوطرف فنس کشیده شده زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۷۵۰ هزارتومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک