زمین

۲۳۰متر زمین داخل مجتمع

230 متر

800,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, ایز خورده
توضیحات

نور روستای ایز خورده منطقه جنگلی الیملات ۲۳۰متر زمین انشعابات سر زمین ویو کاملا جنگلی در یک منطقه دنج وآرام داخل مجتمع قیمت هشتصد میلیون.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک