زمین

۲۶۱ متر زمین داخل شهرک با نگهبانی ۲۴ ساعته

261 متر

750,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, ایزخورده
توضیحات

نور روستای ایزخورده منطقه جنگلی الیملات ۲۶۱ متر زمین داخل شهرک با نگهبانی ۲۴ ساعته امتیازات کامل قابل ساختن فاصله با دریاچه الیملات ۵ دقیقه در حاشیه رودخانه وجنگل ویو بسیار زیبا داخل شهرک با امنیت عالی بدون مشاعات قیمت هفتصدوپنچاه میلیون.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک