زمین

۳ قطعه زمین به متراژ ۲۱۰ متر

210 متر

2,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, کلین خونی
توضیحات

نور روستای کلین خونی منطقه جنگلی الیملات ۳ قطعه زمین به متراژ ۲۱۰ متر دوقطعه داخل بافت مسکونی یک قطعه ی دیگر چسبیده به بافت با خیابان ۶متری بدون مشاعات با ویوی کوه و جنگل جای دنج و آروم فاصله با دریاچه الیمالات ۲ کیلومتر نزدیک به شهرک دشت نور منطقه تهرانی نشین قیمت دومیلیارد و پانصد میلیون تومان.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک