زمین

یک قواره زمین بزرگ یک هکتاری چسبیده به بافت

10,000 متر

15,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری یک قواره زمین بزرگ یک هکتاری چسبیده به بافت به آدرس مازندران نور الیمالات با یک ویوی بسیار عالی زیر قیمت منطقه با سه سند مجزا با یک عبور شش متری شخصی قیمت : متری ۱میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک