زمین

یک قواره زمین به متراژ ۳۸۰۰متر غیر بافت

3,800 متر

3,800,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری یک قواره زمین به متراژ ۳۸۰۰متر غیر بافت به آدرس مازندران نور الیمالات با یک ویوی بسیار عالی قیمت: متری ۱میلیون تومان (سید رستم حسینی)

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک