زمین

یک قواره زمین به متراژ ۲۰۰۰ متر چسبیده به بافت

2,000 متر

2,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری یک قواره زمین به متراژ ۲۰۰۰ متر چسبیده به بافت به آدرس مازندران نور الیمالات با یک ویوی بسیار عالی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۱ میلیون تومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک