زمین

یک قواره زمین به متراژ ۲۵۰ متری

250 متر

280,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

بهترین فرصت برای سرمایه گذاری یک قواره زمین به متراژ ۲۵۰ متر چسبیده به بافت به آدرس مازندران نور الیمالات با یک ویوی بسیار عالی زیر قیمت منطقه قیمت: ۲۸۰ میلیون تومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک