زمین

۷۰۰۰ متر زمین دور دیوار شده

7,000 متر

16,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, شیخ علی کلا
توضیحات

نور روستای شیخ علی کلا منطقه برند چمستان ۷هزارمتر زمین چسبیده بافت ویو جنگلی برای سرمایه گذاری جای دنج عالی آماده برای ساخت خیابان ۸متری دور دیوار قیمت ۱۶میلیارد.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک