زمین

زمین به متراژ ۲۴۵۰ متر سندتک برگ

2,450 متر

4,900,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, الیمالات
توضیحات

یک موقعیت استثنایی زمین به متراژ ۲۴۵۰ متر سندتک برگ ۱۲۰ متر بافت مسکونی بقیه متراژ بافت باغات با یک ویوی ابدی و باورنکردنی دارای پمپ آب ویوی چشم اندازی به کوه ویوی چشم انداز به جنگل فاصله با دریا کمتر از ۲۰ دقیقه فاصله با دریاچه الیمالات کمتر از ۱۰ دقیقه با یک قیمت باورنکردنی قیمت : متری ۲ میلیون تومان به آدرس مازندران نور الیمالات

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک