زمین

۲۰۰متر زمین با سند مالکیت داخل بافت مسکونی

200 متر

2,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

فروش زمین در منطقه توریستی شهر نور ۲۰۰متر با سند مالکیت داخل بافت مسکونی، انشعابات سر زمین عالی برای سرمایه گذاری و سود دهی زود هنگام، ۲میلیارد

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک