زمین

۲۰۰متر زمین چسبیده به بافت دور محصور شده

200 متر

600,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, کاردگرکلا
توضیحات

نور روستای کاردگرکلا روبه روی دریاچه الیمالات ۲۰۰متر زمین چسبیده بافت انشعابات نزدیک با کد رهگیری تاییده از شورا و دهیاری جای دنج و عالی ویو جنگلی منطقه تهرانی نشین با نقشه تفکیکی دور محصور شده قیمت ۶۰۰میلیون.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک