زمین

یک قطعه زمین جهت سرمایه‌گذاری

400 متر

650,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, شهرکلا
توضیحات

❇️ به متراژ : 400 متر ❇️ تفکیک شده به دو قطعه ❇️ فقط جهت سرمایه‌گذاری

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک