زمین

زمین در مرکز شهر با سند شش دانگ

222 متر

2,400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, محمودآباد
توضیحات

فروش زمین در مرکز شهر محموداباد،۲۲۲متر زمین،۱۷متر بر، باسند شش دانگ،داخل بافت،انشعابات سر زمین،قیمت روز۲میلیاردو چهارصد،

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک