زمین

۵۰۰ متر زمین داخل بافت

500 متر

3,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, محمودآباد, ایزدشهر
توضیحات

فروش زمین در منطقه توریستی ایزدشهر ۵۰۰متر زمین داخل بافت انشعابات سرزمین سه طرف عبور دیوار کشی شده اماده برای ساخت مناسب برای سرمایه گذاری قیمت روز،۳میلیاردو نیم

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک