زمین

فروش زمین مسکونه در قطعه های ۲۰۰ متری داخل بافت

200 متر

2,400,000,000 تومـــــــــان

مازندران, محمودآباد, امیراباد
توضیحات

فروش زمین مسکونه در منطقه ایزدشهر(امیراباد) قطعه های ۲۰۰متری داخل بافت سند مشاع کوچه۸متری تفکیک شده مهندسی قیمت روز ۲ میلیاردو چهارصد تومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک