زمین

یک قواره زمین به مساحت ۱۸۰۰ متر

1,800 متر

6,660,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نوشهر
توضیحات

یک قواره زمین دریکی از برندترین لوکیشن شهر نوشهر به مساحت : ۱۸۰۰ متر بایک موقعیت استثنایی سند قولنامه ایی شورایی بانقشه تفکیکی با یک چشم انداز فوق العاده زیبا دید به کوه و جنگل دید به دریا فاصله تا فرودگاه بین المللی کمتراز۱۰ دقیقه فاصله با دریا کمتر از ۵ دقیقه فاصله تا جنگل کمتراز ۱۵ دقیقه با یک قیمت باورنکردنی قیمت : متری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به آدرس : مازندران شهر نوشهر

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک