زمین

۱۰۰۰۰ ده هزار متر زمین داخل بافت بر جاده اصلی

10,000 متر

35,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نوشهر, چلندر
توضیحات

زمین داخل بافت بر جاده اصلی بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری با یک سودهی بسیار بالا زمین : ۱۰۰۰۰ ده هزار متر سند تک برگ جنگل جلگه ایی با یک ویوی بسیار زیبا دید به جنگل ویوی چشم اندازی به کوه ویوی چشم انداز به دریا فاصله با دریا کمتر از ۵ دقیقه فاصله با جنگل کمتر از ۱۵ دقیقه با یک قیمت باورنکردنی زیر قیمت منطقه قیمت : متری ۳ میلیون و پانصد هزار تومان به آدرس مازندران نوشهر چلندر

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک