زمین

زمین1000 متری در منطقه نوشهر

1,000 متر

8,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نوشهر, عزت
توضیحات

زمين 1000متري انشعابات سر ملك ادرس: نوشهر روستاي عزت مشاور : يوسفي قيمت متري 8 ميليون

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک