زمین

1000مترزمین درنوشهر

1,000 متر

8,000,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نوشهر, عزت
توضیحات

كد 54 زمين 1000متري خارج انشعابات سر ملك ادرس :رويان ،، روستاي عزت پامچال 5 مشاور : يوسفي قيمت متري 8 ميليون داخل بافت

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک